Kefal > Strefa partnera > Instrukcja montażu ogrodzenia

INSTRUKCJA MONTAŻU OGRODZENIA

Budowę ogrodzenia rozpoczynamy od dokładnego zaplanowania wykopów na fundament ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wykopów pod słupki. Rozpiętość między słupkami, powinna być wielokrotnością pustaka podmurówkowego (38 cm), jednak może być ona inna w zależności od indywidualnych preferencji Inwestora. Głębokość wykopu fundamentowego pod słupki i podmurówkę ogrodzeniową należy uzależnić od wysokości planowanego ogrodzenia oraz głębokości przemarzania gruntu dla strefy klimatycznej prowadzonej inwestycji. Producent zaleca wykonanie fundamentu z betonu plastycznego klasy C16/20. Na fundamencie wykonujemy izolację poziomą, która ma na celu ochronę ogrodzenia przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Zaleca się wykonywanie dylatacji pionowej co około 8-10 m między podmurówką, a słupkiem ze względu na ochronę ogrodzenia przed pękaniem poprzecznym.

Należy rozważnie wykonać fundament na podmurówkę uwzględniając:

 • Długość ogrodzenia
 • Rodzaj i długość poszczególnych przęseł
 • Rodzaj gruntu na jakim ogrodzenie jest budowane
 • Fundament i podmurówkę należy wykonać z odpowiedniej klasy betonu. Rekomendujemy beton o min. klasie wytrzymałości C16/20. Konieczne jest zastosowanie zbrojenia poziomego fundamentu jak i zbrojenia pionowego w postaci 4 prętów żebrowanych o φ =10mm umieszczonych w narożach słupków. Pracę przy ogrodzeniu należy prowadzić w temperaturach 5 *C / 25 *C ze względu na warunki dojrzewania betonu.

CECHY WYROBU: Specyfika pustaków łupanych polega na posiadaniu nieregularnej powierzchni przypominającej wyglądem ciosany kamień. Powstałe w ten sposób różnice w wymiarach: zagłębienia i wypukłości poszczególnych elementów nie stanowią wady wyrobu. Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach jednego koloru, spowodowanych produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach a także wykwity wapienne nie są wadą wyrobu i nie są podstawą do zgłaszania reklamacji. Dopuszcza się występowanie różnic w wymiarach poszczególnych elementów +/- 5mm i nie stanowi to wady wyrobu zgodnie z normą PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i grodów”

WSKAZÓWKA: Przed przystąpieniem do murowania ogrodzenia należy dokonać przeglądu poszczególnych palet z pustakami celem dobrania tych, które będą odpowiadać rodzajowi płaszczyzny murowanej. Należy wybrać pustaki o najmniej pofałdowanej powierzchni, a następnie wykorzystać je do budowy słupków do bram i furtek.

Bezwzględnie pustaki należy murować warstwowo. Murowanie pustaków w inny sposób może stworzyć sytuację potencjalnie niebezpieczną, stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia oraz spowodować uszkodzenie poszczególnych elementów.

 • Po ułożeniu jednej warstwy pustaków, wypełniamy je plastycznym betonem klasy C16/20. Beton powinien wypełniać całość ogrodzenia i być zagęszczony. Podczas wypełniania systemu betonem należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne występowanie przesączania zaczynu (mleczka) cementowego poprzez niedokładne wykonanie spoinowania elementów ogrodzenia. Po związaniu zalewanej warstwy układamy następną aż do osiągnięcia planowanej wysokości ogrodzenia. Zakończenie tworzą daszki dwuspadowe.
 • W zestawie znajdują się płytki połączone za pomocą specjalnego łącznika. Płytki te mogą być ułożone jako górna warstwa podmurówki. Głównym zadaniem łącznika, jest tymczasowe połączenie między elementami, do czasu zalania masą plastyczną betonu. Wyżej wymienione czynności należy wykonywać z wyczuciem (aby nie doszło do rozsadzenia elementów).

WSKAZÓWKA: Na etapie planowania i montażu warto zadbać o to, aby zrobić otwory na inne elementy zależnie od koncepcji tj. miejsce na zamek furtki, rurę odpływową, metalowe słupki, wyprowadzenie okablowania napięcia etc.

DASZKI Z uwagi na duże narażenie na zabrudzenia, w tym cykliczne opady atmosferyczne, zaleca się spoinowanie daszków

 • w tym celu warto pamiętać, aby użyć silikonu przezroczystego, który jest mrozoodporny.

WSKAZÓWKA: Po odpowiednim czasie niezbędnym do uzyskania twardości spoiny należy powstałe wybrzuszenie ściąć ostrym nożem. Producent zaleca impregnację pustaków ogrodzeniowych oraz daszków. Działanie ma na celu:

 • Ujednolicenie barwy
 • Zmniejszenie nasiąkliwości wodą podczas opadów
 • Łatwiejsze czyszczenie ogrodzenia w przyszłości
 • Dłuższą żywotność ogrodzenia
 • Konieczne jest przeprowadzenie impregnacji powierzchni wyrobów w celu uniknięcia: korozji mechanicznej (ujemne temperatury), korozji biologicznej (mchy, porosty), jak również wykwitów wapiennych.
 • Impregnację należy przeprowadzić na czystej i suchej powierzchni wyrobów, najlepiej w słoneczny dzień, przy temperaturze dodatniej.

Zabezpieczenie powinno nastąpić po min. 1 miesiącu od montażu: mamy pewność, że beton użyty do montażu osiągnął swoje parametry wytrzymałościowe.