Kefal > Strefa partnera > Informacje o wyrobach

INFORMACJE O WYROBACH

INFORMACJE O WYROBACH WYKWITY WAPIENNE
Na kostce brukowej, krawężnikach oraz innych wyrobach z betonu mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i nalotów. Ich powstanie nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani też z niewłaściwej ilości czy jakości surowców.
Wykwity wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia tworzący się w procesie hydratacji cementu. Na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Nasze obserwacje wykazały, że okres ten wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

RÓŻNICE W KOLORACH
Cement i piasek to surowce naturalne mogą więc powodować różnice w jednolitości zabarwienia poszczególnych wyrobów.
Różnice w zabarwieniu mogą być spowodowane także drobnymi korektami wilgotności mieszanki w procesie produkcji bądź przez zmianę warunków twardnienia.
Tak więc kolorowe wyroby w niewielkim stopniu mogą zmieniać zabarwienie. Dlatego przy układaniu nawierzchni należy brać kostki z różnych (przynajmniej trzech) palet i mieszać je ze sobą.

Pojawienie się wykwitów oraz różnic w jednolitości zabarwienia wyrobów nie są wadą wyrobu i nie mogą być podstawą do reklamacji.
Polskie Normy dotyczące wyrobów betonowych:
PN-EN 1338:2005 – „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”
PN-EN 1339:2005 – „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”
PN-EN 1340:2005 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”
oraz wymagane Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczają różnice w zabarwieniu a także występowanie wapiennych wykwitów jako naturalnego elementu dojrzewania betonu.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedstawione w katalogu kolory wzorników należy traktować jako przybliżone z uwagi na ograniczone możliwości techniki drukarskiej.

RÓŻNICE W WYMIARACH
Wymiary poszczególnych wyrobów podane w katalogu są wielkością nominalną nowej formy do produkcji wyrobów.
Poddanie wyrobów dalszej obróbce w postaci postarzania/łupania zmienia wymiar finalny wyrobu i nie stanowi podstawy do reklamacji.
Więcej na temat tolerancji wymiarowych można uzyskać u Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Warunkach Udzielania Gwarancji oraz obowiązujących Polskich Normach.