POLITYKA JAKOŚCI

KEFAL Kempisty Spółka Jawna

KEFAL Kempisty spółka jawna produkując materiały brukarskie działa w szeroko pojętym obszarze firm budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru budowy dróg, chodników, parkingów oraz urządzenia terenów zielonych wokół posesji prywatnych.

Oferujemy naszym klientom materiały brukarskie najwyższej jakości, występujące w szerokim asortymencie wzorów i barw, dostarczone terminowo, w umówionej konkurencyjnej cenie.

Dla utrzymania ciągłej satysfakcji klientów oraz uzyskania dobrych wyników finansowych przyjmujemy następujące cele jakościowe:

-ciągłe monitorowanie wymagań klienta oraz prawnych

-zwiększanie asortymentu oferowanych produktów

-utrwalanie świadomości i odpowiedzialności za jakość wśród pracowników wszystkich szczebli

-utrzymywanie konkurencyjnych cen

-powiększenie obszaru sprzedaży

-zmniejszenie ilości braków wewnętrznych

-zwiększenie mocy produkcyjnych

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożony i ciągle doskonalony Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.